Lördagen 22 januari avlöpte JKS South Swedens första egna DAN-gradering i Linnéhallen i Älmhult. 8 st graderande ställde upp för att gradera. 3 st till Nidan, 2 st till Shodan samt även 3 st till Kyugrader. Samtliga blev godkända.

Grattis samtliga till nya grader !