JKS South Sweden är en del av en familj med ett rikt arv.

Det började med: Sensei Gichin Funakoshi 10: e Dan och en av grundläggarna till modern karate och grundare av stilarten: Shotokan

Sensei Masatoshi Nakayama (10: e Dan och krediterad för att utveckla och sprida karate över hela världen)

Sensei Tetsuhiko Asai (10: e Dan, grundare av JKS)

Sensei Masao Kagawa (9: e Dan, nuvarande chefsinstruktör för JKS)