Lösenords skyddad information för klubbar inom JKS South Sweden

Som medlem av JKS South Sweden får du tillgång till senaste informationen från JKS Japan. Det vara sig introduktionsmaterial, video material eller material som kan hjälpa dig som klubbansvarig eller instruktör.

Alla våra kata’s finns som video instruktion – presenterad av JKS Japans främsta instruktörer – här är ett exempel på presentation av Katas upp till 1 kyu.

8. kyu

Heian Shodan

Presenterad av: Sensei Yuki Yokozawa JKS HQ instruktör

7. kyu

Heian Nidan

Presenterad av: Sensei Yuki Yokozawa JKS HQ instruktör

6. kyu

Heian Sandan

Presenterad av: Sensei Yuki Yokozawa JKS HQ instruktör

5. kyu

Heian Yondan

Presenterad av: Sensei Yuki Yokozawa JKS HQ instruktör

4. kyu

Heian Godan

Presenterad av: Sensei Yuki Yokozawa JKS HQ instruktör

3. kyu

Tekki Shodan

Presenterad av: Sensei Yuki Yokozawa JKS HQ instruktör

2. kyu

Bassai Dai

Presenterad av: Sensei Koji Arimoto JKS HQ instruktör

1. kyu Jion

Presenterad av: Sensei Koji Arimoto JKS HQ instruktör